Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.


 I. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

-załączniki: zgoda organizatora imprezy,

-kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

-odpis posiadanego stałego zaświadczenia,

-odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS. 

II. Opłaty:
- opłata skarbowa

 -za wniosek 5,00zł,

- od załącznika 0,50zł 3,00zł -od każdej pełnej zaczętej strony,

- opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

III. Tryb odwoławczy:
- przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-30
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza