Wnioski w sprawie : umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych - dotyczy: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych, opłaty leśnej.


I. Wymagane dokumenty:
- wniosek,

- załączniki:

- zaświadczenie o dochodach,

- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia(wypis ze szpitala, rachunki za leki) potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę, utrzymanie mieszkania (czynsz, światło, gaz, TV i inne),

- kopie deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),

- kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,

- informacji o pomocy udzielonej w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27.02.2002 (Dz. U. 141 poz. 1177) w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto (EDN) . dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą - na druku .

- Oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej w okresie trzech kolejnych lat pomocy publicznej.,

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego. 

 II. Opłaty:
- pobiera się tylko od wniosku o odroczenie podatku na dłużej niż pół roku. 

 III. Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni,

- w przypadku nie załatwienie sprawy w terminie organ podatkowy zawiadamia stronę o tym podając przyczynę nie dotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia 

 IV. Tryb odwoławczy:
- przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Borek Wlkp. w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji,

- opłata skarbowa za odwołanie 5,00 zł,

- kategorie spraw:


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza