Ulga w podatku rolnym z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej.


I. Wymagane dokumenty:
- wniosek,

- zaświadczenie z jednostki wojskowej o rozpoczęciu odbywania zasadniczej służby wojskowej 

II. Opłaty:
- wolne od opłat. 

 III. Termi załatwienia sprawy:
- 30 dni 

IV. Tryb odwoławczy:
- przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Borek Wlkp. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

 V. Uwagi:
- dla prowadzących gospodarstwo rolne bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym wysokości 60%.

- przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin , które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym wysokości 40%.

Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza