Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości.
Podstawa prawna

Art. 109, ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Opis procedury

Na podstawie wniosku osoby fizycznej, umowy sprzedaży (aktu notarialnego), Burmistrz Borku Wlkp. wydaje Zarządzenie w sprawie wykonania prawa pierwokupu.

Potrzebne dokumenty

Wniosek osoby fizycznej, umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Formularze / wnioski

Wniosek osoby fizycznej, umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Opłaty

Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Do 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Burmistrza Borku Wlkp.zawiadomienia o treści wniosku , umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.
W sytuacji gdy Burmistrz Borku Wlkp. nie chce z prawa pierwokupu korzystać, Rada Miejska Borku Wlkp. w drodze uchwały może zobowiązać Burmistrza do wykonania prawa pierwokupu, podejmując stosowną uchwałę.

Uwagi

Prawo pierwokupu nieruchomości może być wykonane przez Gminę Borek Wlkp. jedynie wtedy, gdy przedmiotem umowy jest sprzedaż prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego:

  • nie zabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego,

  • prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej,

  • nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne (gdy prawo pierwokupu zostało ujawnione w księdze wieczystej)

  • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości (gdy prawo pierwokupu zostało ujawnione w księdze wieczystej)

Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1997-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-20
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza