Ustalenie opłaty adiacenckiej - uczestniczenia właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.




Podstawa prawna

Art. 145 ust. 1, art. 148 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku),

Opis procedury

Decyzja Burmistrza Borku Wlkp. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

Potrzebne dokumenty

Wycena Rzeczoznawcy Majątkowego

Formularze / wnioski

Brak

Opłaty

Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Zależy od stanowiska Burmistrza Borku Wlkp.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Uwagi

  • Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego urządzeniem lub modernizacją drogi czy też wybudowaniem przez gminę Borek Wlkp. urządzeń infrastruktury technicznej umożliwiających właścicielowi podłączenie do nich nieruchomości.

Burmistrz Borku Wlkp. ustala opłaty adiacenckie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Borku Wlkp. określającej zasady ustalania opłat adiacenckich.

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1997-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-20
Zmian: 0




Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.



Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.














Valid XHTML 1.0 Transitional





skrzynka
podawcza