Sprzedaż mieszkań komunalnych.
Podstawa prawna

Art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku);

Opis procedury

Na podstawie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy, Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę przez podjęcie Uchwały.

Potrzebne dokumenty

Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego są zlecane przez Urząd Miejski w Borku Wlkp. (sporządzenie wyceny nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji, uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu).

Formularze / wnioski

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego składa dotychczasowy najemca lokalu

Opłaty

Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Do 120 dni

Tryb odwoławczy

W sprawach spornych rozstrzyga Burmistrz Borku Wlkp.

Uwagi

Nabywcom lokali mieszkalnym, udziela się się bonifikaty w wysokości /w części dotyczącej lokalu/:
  • 3 % za każdy rok pracy lub
  • 3% za każdy rok zamieszkania,
  • w pozostałych przypadkach 50%.
Stawka oprocentowania wynosi:
  • 25% stopy kredytu refinansowego w stosunku rocznym od niespłaconej części zapłaty, przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu do 5 lat,
  • 50% stopy kredytu refinansowego w stosunku rocznym od niespłaconej części zapłaty, przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu do 10 lat.
Raty wraz z oprocentowaniem płatne są zgodnie z protokółem rokowań oraz zawartym aktem notarialnym.

Burmistrz Borku Wlkp. żądał będzie zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 (pięciu) lat od daty nabycia bądź przeznaczenia jej na inne cele niż mieszkalne. Warunek ten nie dotyczy zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej.

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza