Komunalizacja mienia.
Podstawa prawna

Art. 5, ust. 1, pkt 1 lub ust. 4 art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku w sprawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191)

Opis procedury

Wniosek Burmistrza Borku Wlkp. wraz z całą niezbędną dokumentacją przesyła się do Wojewody Wielkopolskiego, celem wydania prawomocnej decyzji o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Borek Wlkp. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego dokonuje siś zmian w księdze wieczystej - w miejsce Skarbu Państwa jako właściciela, wpisuje się Gminę Borek Wlkp. 

Potrzebne dokumenty
  • Odpis Księgi Wieczystej
  • Dokumentacja geodezyjna
  • Karty inwentaryzacyjne
  • Spis inwentaryzacyjny
  • Wniosek Burmistrza Borku Wlkp. skierowany do Wojewody Wielkopolskiego

Formularze / wnioski
Nie dotyczy

Opłaty
Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Do wydania decyzji prawomocnej Wojewody Wielkopolskiego

Tryb odwoławczy

Od decyzji Wojewody Wielkopolskiego przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji

UwagiAutor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza