Żądanie przez gminę zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu przed upływem 10 lat lub 5 od dnia jego nabycia.
Podstawa prawna

Art. 68 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku),

Opis procedury

Pismo Burmistrza Borku Wlkp. w sprawie zwrotu bonifikaty

Potrzebne dokumenty

Akt notarialny (umowa sprzedaży)

Formularze / wnioski

Nie dotyczy

Opłaty

Nie pobiera się

Okres oczekiwania

Pismo Burmistrza Borku Wlkp. w sprawie zwrotu bonifikaty

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Uwagi
  • Roszczenie o zwrot podlega 10 letniemu okresowi przedawnienia.

  • Osobami bliskimi w rozumieniu ustawy są zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonek nie pozostający ze sprzedającym we wspólności ustawowej oraz konkubent (konkubina).


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1997-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-20
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza