Zezwolenia na świadczenie usług na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Podstawa prawna

Art. 7. Ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Zezwolenia udziela w drodze decyzji burmistrz właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług na wniosek przedsiębiorcy

Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,

  • Określenie przedmiotu i obszaru działalności,

  • Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

  • Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

  • Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość przyjęcia ich przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Formularze / wnioski

brak

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za zezwolenie - 100,00 zł.

Okres oczekiwania

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie .

Uwagi


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza