Zezwolenie na umieszczanie reklam w pasie drogowy dróg gminnych.


I. Wymagane dokumenty:
- wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,

- załączniki: projekt reklamy, w tym projekt konstrukcji z wymiarami, projekt graficzny z planem sytuacyjnym z zaznaczoną lokalizacją, kopia uzgodnień, 

II. Opłaty:
- za wniosek 5,OO zł,

- za każdy załącznik 0,50 zł

- oraz opłata wynikająca z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. 

III. Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni, 

IV. Tryb odwoławczy:
- odwołania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty doręczenia / odwołanie składa sie w sekretariacie Urzędu/ 

 V. Uwagi:
- wnioskodawca we własnym zakresie uzgadnia reklamę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w przypadku reklam zlokalizowanych w strefie konserwatorskiej oraz uzyskuje pozwolenie na budowę, gdy rodzaj reklamy tego wymaga. Reklama wchodząca w pas pobocza,chodnika,jezdni itp. wymaga uzyskania zezwolenia.W przypadku lokalizacji reklamy w pasie drogowym wymagane jest zgłoszenie zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy.


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-19
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza