Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


I. Podstawa prawna:

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku, (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)

 

II. Opis procedury:

Należy złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją na pokój nr 2 tut. Urzędu,  na podstawie których zostanie wydana decyzja

 

III. Wymagane dokumenty:

-          zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego,

-          odpis skrócony aktu(ów) urodzenia dziecka(ci),

-          kserokopia dowodu tożsamości,

-          zaświadczenie ze szkoły jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, lub uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania,

 

 IV. Opłaty:
- nie pobiera się. 

 

V. Termin załatwienia sprawy:
- 14 dni. 

 

VI. Tryb odwoławczy:
- przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp.

 

VII. Uwagi:
- w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, w przeciwnym wypadku nie zostaje rozpatrzony


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-07-06
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza