ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO).


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)

Podstawa prawna art.1 § 1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późniejszymi Zmianami ) oraz art.12, art.53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami ).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

  1. w przypadku panny i kawalera:

-         odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza gminą Borek Wlkp. 

-         dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

      2. w przypadku osób rozwiedzionych:

-         odpisy skrócone aktu urodzenia dla osób urodzonych poza gminą Borek Wlkp.

-         odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

-         dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

      3. w przypadku wdowców:

-         odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza gminą Borek Wlkp.

-         odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli zmarł poza gminą Borek Wlkp.

-         dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

      4.w przypadku cudzoziemca:

-         odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

-         zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Do wglądu:

Dowody tożsamości ( paszport, w przypadku zamieszkania na stałe w Polsce – karta stałego pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych ).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: Podanie 5 zł, za załączniki – po 0,50 zł, Za sporządzenie aktu małżeństwa – 75 zł. (przy zgłoszeniu )

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY :

Nie przysługuje


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza