Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną.


I. Wymagane dokumenty: 
- w przypadku gdy małżeństwo zawierają osoby o stanie cywilnym: kawaler, panna . aktualne odpisy aktu urodzenia oraz do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość ( przedkładając paszport trzeba załączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały)

II. W przypadku gdy małżeństwo zawierają osoby o stanie cywilnym:
- wdowiec, wdowa . aktualne odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństw z adnotacją o zgonie lub akt zgonu współmałżonka oraz do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość ( przedkładając paszport trzeba załączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały)

III.W przypadku gdy małżeństwo zwiera obywatel polski z obcokrajowcem:                             

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej oraz do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość.

- osoby mające zamiar zawrzeć związek małżeński przed osoba duchowną podpisują zapewnienie o zamiarze wstąpienia w związek małżeński oraz otrzymują 3 egz. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

IV. Opłaty:
- podanie . 5,00 zł, sporządzenie aktu 75,00 zł, załącznik - każdy po 0,50 zł. 

V. Termin załątwienia sprawy:
- 7 dni

VI. Tryb odwoławczy:
- brak

VII. Uwagi:
- zaświadczenie stwierdzjace brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od dnia wystawienia


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza