Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.


I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

2. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

II. Opłaty:
- płata skarbowa: za wniosek 5,00 zł. w znaczkach skarbowych, za wydanie zaświadczenia 11 zł. w znaczkach skarbowych.

III. Termin załatwienia sprawy:
- zgodnie z KPA

IV. Tryb odwoławczy:
- na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Urzędu Zażalenie składa się w sekretariacie urzędu (w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).

VI. Uwagi:
- zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-04-15
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza