Zameldowanie na pobyt stały


I.        Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U.SŁOWNICZEK
Dz. U.  Dziennik Ustaw
z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

 

II.      Opis procedury:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
- potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego. 

 

III.   Wymagane dokumenty:

1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (Pu-E-1) (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
2. Załączniki:,
wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (Pu-E-16), potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną),
oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),
3. Dowód osobisty,
4. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej),
5. Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów,
6. Akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza gminy Borek Wlkp.),
7. Prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego), 

 

IV.     Opłaty:

Brak 

 

V.       Termin załatwienia sprawy:

Odręcznie 

 

VI.     Tryb odwoławczy:

Brak Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-22
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza