Dopisanie do spisu wyborców


Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Borek Wlkp., który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Glosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania

Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul. Rynek 1 - pok. Nr 3, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015 r.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podawana jest do wiadomości publicznej przez Burmistrza Borku Wielkopolskiego w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 kwietnia 2015 r.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia
5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek.

Wniosek taki należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., najpóźniej w 5 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.
Wyborca, dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!
Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.Autor informacji: Jolanta Chudzińska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-02
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza