Zawarcie związku małżeńskiego – ślub cywilny


Podstawa prawna

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).; oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty

W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Borkiem Wlkp.
 • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

 

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Borkiem Wlkp.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

 

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia dla osób urodzonych poza Borkiem Wlkp.
 • odpis aktu zgonu małżonka
 • do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

 

* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

 

w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

 

Opłaty

 

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł (uiszczona w dniu zawarcia małżeństwa)

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 1, pok. 9
Sylwia Konarczak tel. 65 5716120

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje.

Uwagi

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński winny zgłosić się na co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu w USC, Rynek 1, pok. nr 9.


Autor informacji: Sylwia Konarczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-01
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-10 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2012-11-22 wprowadzona przez: 4
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza