Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.


Podstawa prawna:

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)Wniosek może być złożony w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

Dokument tożsamości
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy aktów zarejestrowanych poza gminą Borek Wlkp.) lub odpis aktu małżeństwa + orzeczenie sądu


Opłaty

Czynność urzędowa -11 zł

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej- Dz.U. nr 225,poz. 1635 ze zm.
Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. nr 21 8678 0005 0020 0200 0231 0003 PBS Gostyń oddział Borek Wlkp.Termin i sposób załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960broku Kodeks postępowania administracyjnego -t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.)Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Autor informacji: Sylwia Konarczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-10 wprowadzona przez: 4
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza