Udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych zameldowanych na terenie gminy Borek Wlkp.


I. Wymagane dokumenty:
1. "Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych".
2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie jednostkowych danych osobowych.
II. Opłaty:
Opłata skarbowa:
5,00 zł.
Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. nr 21 8678 0005 0020 0200 0231 0003 PBS Gostyń oddział Borek Wlkp.
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, w zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego w przepisach odrębnych.
III. Termin załatwienia sprawy:
Zgodny z KPA
IV. Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Urzędu Zażalenie składa się w sekretariacie urzędu (w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie)


Autor informacji: Sylwia Konarczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-09
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza