Wydawanie dowodów osobistych - wymiana


I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Załączniki: dwie aktualne fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm (widoczny lewy półprofil), dotychczasowy dowód podlegający wymianie.

II. Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

III. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłaty skarbowej nie pobiera się.

IV. Uwagi:
1. Złożenie wniosku i odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście.

2. Osoby w wieku 13 do 18 lat ubiegające się o wymianę dowodu osobistego składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Dowód osobisty podlega wymianie w razie: zmiany danych osobowych i zmiany adresu pobytu stałego, uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby upływu okresu ważności dowodu osobistego.


Autor informacji: Sylwia Konarczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-09
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza