Wydawanie dowodów osobistych utraconych


I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w stałym miejscu zamieszkania.
2. Załączniki: dwie aktualne fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm (widoczny lewy półprofil), akt urodzenia lub akt małżeństwa, zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
II. Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
III. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłaty skarbowej nie pobiera się.
IV. Uwagi:
1. W przypadku utraty dowodu osobistego należy zawiadomić o tym fakcie w ciągu 24 godzin Urząd Miejski w Borku Wlkp.
2. Złożenie wniosku i odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście.
3. Osoby w wieku 13 do 18 lat ubiegające się dowód osobisty składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.Autor informacji: Sylwia Konarczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-09
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza