Postępowania przetargowe


GMINA BOREK WLKP. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: BRUCZKÓW, JEŻEWO, ZIMNOWODA, SKOKÓW.

Długość kanalizacji wynosi:

  • Rurociąg,
  • grawitacyjny - 8,40 km
  • rurociąg tłoczny - 5,75 km

Ilość przepompowni - 4, przyłączy 254.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., pok. nr 2, w godz. 715-1500.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Marian Ginter (tel/fax 065-5716120), pracownik tutejszego Urzędu Miejskiego.
Termin realizacji zamówienia do 31 marca 2004 r.
Zamkniętą kopertę oznaczoną napisem "Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z przyłączami w miejscowościach: Bruczków, Jeżewo, Zimnowoda, Skoków" należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. do dnia 28 listopada 2003 r. godz. 900 pok. nr 9. Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2003 r. o godz. 930 w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. pok. nr 6.
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

BURMISTRZ BORKU WLKP.

/-/ MARIAN JAŃCZAK


Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-06
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza