INFORMACJA DLA ZARZĄDCÓW LOKALI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO NA TERENIE GMINY BOREK WLKP.


 Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007r., nr 173, poz. 1218), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.
Jednocześnie przepis art. 186 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 roku, nałożył na zarządców budynków mieszkalnych obowiązek przekazywania gminom informacji dotyczących stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikających z zawartych umów najmu.
Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007r., nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie :

  1. za I półrocze - do końca lipca danego roku,

  2. za II półrocze - do końca stycznia roku następnego


Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać zarządcy nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz. U. Nr 250, poz. 1873 z 2007 r. ) oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Urzędzie Gminy w Borku Wlkp. z siedzibą przy ul. Rynek 1.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Wiesława Andrzejczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-07-30 wprowadzona przez: 4
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza