WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


KARTA INFORMACYJNA
Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełniania wniosku!

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:
Art.7e ust.1 i oraz art.7g ust.1– ustawy z dnia 19 listopada
1999r. – Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz.1178 ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- Zawiadomienie o wykreśleniu z ewidencji
- Może być zwrot wydanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

OPŁATY:
opłata ustawowa za wpis do ewidencji wynosi 100 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
14 dni od dnia złożenia wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski Borku Wlkp. Referat Ochrony
Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami
i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu
w poniedziałki od 8oo do 16oo
od wtorku do piątku od 7oo do 15oo

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza
Borku Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

KONTAKT:
Wiesława Andrzejczak

UWAGI:
brak
Załączniki:
- zawiadomienie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej


Autor informacji: Wiesława Andrzejczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-25
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza