WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


KARTA INFORMACYJNA
Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełniania wniosku!

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) i uchwały
Nr XI/70/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 września 2007r
oraz uchwały Nr XVII/118/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
6 marca 2008r w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad
usytuowania na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. miejsce sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
wraz z wymaganymi załącznikami tj.
1.W przypadku przedsiębiorców:
- kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców,
- kserokopię podstawowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- zgoda organizatora imprezy,
- zgoda zarządcy terenu
2.W przypadku ubiegania się o zezwolenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
- zgoda organizatora imprezy,
- zgoda zarządcy terenu.
Wniosek należy składać z kompletem załączników.

OPŁATY: *
Opłatę należy uiścić przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski Borku Wlkp. Referat Ochrony
Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami
i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu
w poniedziałki od 8oo do 16oo
od wtorku do piątku od 7oo do 15oo

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak

KONTAKT:
Wiesława Andrzejczak

UWAGI:
Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni i oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
2. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/
3. powyżej 18 % zawartości alkoholu.
Burmistrz wydaje zezwolenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Borek Wlkp. z uwzględnieniem limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.


* Opłata za zezwolenie jednorazowe należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego Borek Wlkp. nr 21 867800050020020002310003 PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp.
w tytule podając „ opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.


Załączniki:
- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Autor informacji: Wiesława Andrzejczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-25
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza