ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


KARTA INFORMACYJNA
Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełniania wniosku!

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:
Art.7e ust.1 i oraz art.7g ust.1– ustawy z dnia 19 listopada
1999r. – Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz.1178 ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- zgłoszenie działalności gospodarczej
- dowód uiszczenia opłaty

OPŁATY:
opłata ustawowa za wpis do ewidencji wynosi 100 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
14 dni od dnia złożenia wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski Borku Wlkp. Referat Ochrony
Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami
i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu
w poniedziałki od 8oo do 16oo
od wtorku do piątku od 7oo do 15oo

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak

KONTAKT:
Wiesława Andrzejczak

UWAGI:
Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla
miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest
miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego
pobytu. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, może złożyć
wraz ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji gospodarczej wniosek o
wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej (REGON). Druki wniosku można otrzymać na pokoju nr 2
Urzędu Miejskiego Borek Wlkp.

* Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego
Borek Wlkp. nr 21 867800050020020002310003 PBS Gostyń
Oddział Borek Wlkp. w tytule podając „ opłata ustawowa za wpis do
ewidencji działalności gospodarczej ”
Załącznik:
- zgłoszenie działalności gospodarczej


Autor informacji: Wiesława Andrzejczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-25
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza