POTWIERDZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU


KARTA INFORMACYJNA
Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełniania wniosku!

POTWIERDZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia
emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.).
3.Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. Nr 27 poz. 185).
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Dowód osobisty do wglądu
Dokument , na którym składany będzie podpis osoby ubiegającej się o poświadczenie oraz osoby dokonującej poświadczenia własnoręczności podpisu
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
OPŁATY:
9 zł (od każdego podpisu)
Opłaty skarbowej nie pobiera się za dokonanie potwierdzenia własnoręczności podpisu
w sprawach:
1.alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
2.ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
3.zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę i świadczeń socjalnych,
4.nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
5.powszechnego obowiązku obrony.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie – odręcznie
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, Sekretariat,
w godz. pracy Urzędu:
tj. poniedziałek od godz. 800-1600
od wtorku do piątku od godz. 730 –1530

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
KONTAKT:
Inspektor ds. Informacji i Obsługi Sekretariatu – Jolanta Chudzińska
tel. 0655716120, tel. komórkowy 697800892, fax 0655715893.
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
UWAGI:
Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
Nr 21 8678 0005 0020 0200 0231 0003 PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp.
w tytule podając „Opłata skarbowa za potwierdzenie własnoręczności podpisu”.

Autor informacji: Jolanta Chudzińska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-24
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza