POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DUPLIKATU, ODPISU, WYCIĄGU LUB KOPII ODPISU Z ORYGINAŁEM


KARTA INFORMACYJNA
Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełniania wniosku!

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DUPLIKATU, ODPISU, WYCIĄGU LUB KOPII ODPISU Z ORYGINAŁEM

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Oryginał dokumentu do wglądu
Duplikat, odpis, wypis lub kopia dokumentu, na którym poświadczamy zgodność
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
OPŁATY:
5 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy)

Nie podlega opłacie skarbowej poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii w sprawach:
1.alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia ,
2.ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
3.zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę i świadczeń socjalnych,
4.nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia ,
5.powszechnego obowiązku obrony,
6.poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego,
7.oraz pozostałe wymienione w art.2, ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie – odręcznie
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, Sekretariat,
w godz. pracy Urzędu:
tj. poniedziałek od godz. 800-1600
od wtorku do piątku od godz. 730 –1530
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
1/2


TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
KONTAKT:
Inspektor ds. Informacji i Obsługi Sekretariatu – Jolanta Chudzińska
tel. 0655716120, tel. komórkowy 697800892, fax 0655715893.
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl

UWAGI:
Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
Nr 21 8678 0005 0020 0200 0231 0003 PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp.
w tytule podając „Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu,
wyciągu lub kopii”.

Autor informacji: Jolanta Chudzińska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-24
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza