UZNANIE ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY


KARTA INFORMACYJNA
Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełniania wniosku!

Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Pisemny wniosek, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dzieci oraz zaświadczenie o zarobkach (dochodach) członków rodziny względnie zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, prawomocne orzeczenie sądu lub umowa dot. obowiązku alimentacyjnego poborowego (żołnierza) oraz do wglądu kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby.

III. OPŁATY:
Bez opłat.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni

V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp.
– biuro nr 13, poniedziałek od godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 – 15:00

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Wojskowych, P.poż. i Zarządzania Kryzysowego
Ryszard Busz

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Osobie, która wniosła podanie przysługuje od decyzji burmistrza odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. KONTAKT:
Ryszard Busz
tel. 065 5716120 w. 18

IX. UWAGI:

Członkami rodziny poborowego lub żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli nie uzyskują oni żadnego dochodu. Jeśli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez członków rodziny pozostających na wyłącznym utrzymaniu żołnierza jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zasiłek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia a wysokością tego dochodu.

Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę na jego wniosek

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Ryszard Busz
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-24
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza