INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zadania: UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.500.000,00


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon: (065) 57 16 120 faks: (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na dla zadania:
UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO
W KWOCIE 3.500.000,00
Wybrano ofertę:
numer oferty 1
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
ul. 1-go Maja 18, 63-800 Gostyń

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym
oparte na stawce WIBOR 1 M obowiązujące 6,96 %
w dniu 30 stycznia 2009r.
powiększone o zaoferowaną marżę Banku

Prowizje bankowe łącznie 1,40 %

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty 1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy
adres wykonawcy ul. 1-go Maja 18
63-800 Gostyń


WIBOR 1 M 4,56 %

Zaoferowana marża banku w % 2,40 %

Cena w % 6,96 %

Prowizje bankowe łącznie 1,40 %


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brak


Borek Wlkp., dnia: 23 lutego 2009 roku

Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-23
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza