Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 9/2003 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 listopada 2003 roku

Protokół nr 9/2003 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 listopada 2003 roku

Numer protokołu: 9
Rok: 2003

Protokół nr 9/2003 z posiedzenia

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

odbytego w dniu 20 listopada  2003 roku

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: członkowie Komisji, Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, inspektor ds.  Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski oraz sołtys wsi Wycisłowo- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie posiedzenia

2.     Rozpatrzenie pisma Józefa Koniecznego zam. Wycisłowo.

3.     Omówienie spraw związanych z ogłoszeniem upadłości przez Kombinat 2000.

4.     Wolne głosy i wnioski.

5.     Zakończenie.

 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Michał Dopierała. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

 

Ad.2. Rozpatrzenie pisma Józefa Koniecznego zam. Wycisłowo dotyczącego ścieków wypływających na łąkę.

 

         Przewodniczący Komisji stwierdził, że grupa radnych była w gospodarstwie Józefa Koniecznego celem rozwiązania sprawy na

miejscu. Jednak rolnik nie wyraża zgody na żadne propozycje ze strony radnych.

 

         Inspektor ds. Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski wyjaśnił, że w miesiącu styczniu we wsi Wycisłowo odbyła się kontrola wszystkich gospodarstw pod kątem przyłączenia ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej, która ma ujście na łąkę Józefa Koniecznego. Rolnicy, którzy w ten sposób odprowadzali ścieki ze swoich gospodarstw zostali zobowiązani do ich odłączenia.

 

Burmistrz wyjaśnił, że obowiązkiem gminy jest wyegzekwowanie odłączenia ścieków od kanalizacji deszczowej, wobec powyższego zarządził skontrolowanie każdego gospodarstwa we wsi Wycisłowo w części rurowej, czy ścieki ze swojego gospodarstwa nie odprowadza do kanalizacji deszczowej

 

 

Sołtys wsi Wycisłowo – Marian Jankowski wyjaśnił, że Józef Konieczny zasypał wylot z którego jego zdaniem wypływają ścieki na jego łąkę i przy większych opadach deszczu pola rolników sąsiadujących zostaną zalane.

 

Członkowie Komisji stwierdził, że sołtys wsi powinien skierować sprawę o udrożnienie przepustu do spółki wodnej.

 

Dalej Inspektor ds. Ochrony Środowiska poruszył sprawę wymagań wobec gospodarstw rolnych w zakresie ochrony środowiska.

 

Burmistrz stwierdził, że należy zorganizować zebrania wiejskie, na których te sprawy należy szczegółowo omówić z rolnikami. 

 

Ad.3. Omówienie spraw związanych z ogłoszeniem upadłości przez Kombinat 2000.

         Przewodniczący Komisji zapytał czy w związku z ogłoszeniem upadłości Kombinatu 2000 w Jeżewie jest możliwość nabycia gruntów na powiększenie gospodarstw indywidualnych.

 Burmistrz wyjaśnił, że sprawę należy poruszyć na sesji Rady Miejskiej. Rada może wystosować pismo do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu w sprawie wydzielenia 20% gruntów na powiększenie gospodarstw indywidualnych.

 

 

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

 

         W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

 

Ad.4. Zakończenie.

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Komisji – Michał Dopierała zakończył posiedzenie.

 

 

Protokołowała                                            Przewodniczący Komisji

 

Wiesława Wójcik                                        Michał Dopierała

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2003-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie