Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 11/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 12 maja 2003 roku

Protokół nr 11/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 12 maja 2003 roku

Numer protokołu: 11
Rok: 2003

Protokół nr 11/2003
Komisją Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 12 maja 2003 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Rozpatrzenie pism i wniosków.

  3. Wolne głosy i wnioski.

  4. Zakończenie.Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji - Róża Jędrosz. Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. . Rozpatrzenie pism i wniosków.
Przewodnicząca Komisji - Róża Jędrosz przedstawiła następujące pisma:


  • Pismo Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Zimnowodzie dotyczące udzielenia pomocy finansowej przy odbudowie kościoła, w którym 24 grudnia 2002 roku wybuchł pożar i spaleniu uległa znaczna część kościoła.


Decyzja Komisji: ze względu na ograniczone środki budżetowe w obecnej chwili nie ma możliwości udzielenia pomocy finansowej, jednak w przypadku wpływu dodatkowych środków wniosek zostanie rozpatrzony ponownie.


  • dyrektora Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. z dnia 09 maja br. dotyczące utrzymania trzech klas pierwszych w roku szkolnym 2003/2004 z ilości 53 dzieci.W posiedzeniu wzięli udział dyrektor, wicedyrektor SP w Borku Wlkp., pedagog szkolny oraz przedstawiciel Rady Rodziców SP, wszyscy przekonywali, iż w klasie pierwszej w roku szkolnym 2003/2004 będzie 68% dzieci pochodzących z rodzin ubogich, trudnych wobec powyższego mniej liczne klasy pozwolą na zapewnienie uczniom większej opieki i pomocy ze strony nauczyciela.
Burmistrz - Marian Jańczak wyjaśnił, że do tej pory zawsze liczebność w lasach była ok. 25 uczniów i nikt nie wnioskował o utworzenie dodatkowej klasy obniżającej liczebność klas. Dalej dodał, że jeśli Rada Miejska Borku Wlkp. wyrazi zgodę na obniżenie ilości dzieci w klasach sprawa może być ponownie rozpatrzona.
Radna - Regina Kot wyjaśniła, że wcześniej prowadziła starania o utworzenie klasy integracyjnej, jednak inicjatywa ta nie znalazła poparcia. Uważa, że praca w dość licznych klasach jest bardzo trudna, sama jest nauczycielem kl. pierwszej, gdzie uczy się 25 uczniów, w tym dwoje dzieci z orzeczeniem lekarskim. Jednak uważa, że budżet Gminy jest określony, prowadzone jest wiele drogich inwestycji wobec powyższego należy poczynić starania o utworzenie klasy integracyjnej, by w ten sposób pozyskać dodatkowe środki, aby mogły być utrzymane trzy klasy. Wyjaśniła również, że w roku szkolnym 2004/2005 będzie dużo większy nabór dzieci do kl. pierwszej, czy również Gminę będzie stać na utworzenie dodatkowej klasy, ale zachować tę samą liczebność uczniów w klasach.

Decyzja Komisji: w chwili obecnej ze względu na brak możliwości finansowych oraz określony standard szkoły nie ma możliwości utrzymania trzech klas pierwszych. Zobowiązano jednak dyrektora szkoły do poczynania starań w celu utworzenia klasy integracyjnej, wówczas sprawa zostanie rozpatrzona ponownie.


Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
Wiesława Wójcik Róża Jędrosz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2003-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie