Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 34/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 12 października 2004 roku

Protokół nr 34/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 12 października 2004 roku

Numer protokołu: 34
Rok: 2004

Protokół nr 34/2004

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

odbytego w dniu 12 października 2004 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wydanie opinii dotyczącej dożywiania dzieci ze SP w Zalesiu.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Róża Jędrosz. Przedstawiła porządek posiedzenia, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Wydanie opinii dotyczącej dożywiania dzieci ze SP w Zalesiu.

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że w związku z wnioskiem kierownika MGOPS w Borku Wlkp. oraz dyr. SP w Zalesiu należy wydać opinię dotyczącą dożywiania 5 dzieci ze SP w Zalesiu.

Członkowie Komisji wydali opinie pozytywną nt. dożywiania dzieci. Dzieciom ze SP w Zalesiu należy się ciepły posiłek bez względu na koszty dowożenia. Należy jednak przeprowadzić kalkulacje kosztów dowożenia posiłku z Borku Wlkp. wraz z posiłkiem do SP w Wycisłowie.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad.7. Zakończenie.

Wobec zrealizowanego porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Róża Jędrosz

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie