Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 7/2003 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 9 kwietnia 2003 roku

Protokół nr 7/2003 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 9 kwietnia 2003 roku

Numer protokołu: 7
Rok: 2003

Protokół nr 7 /2003
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wspólnie z Komisją Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 9 kwietnia 2003 roku


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie.Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji - Tomasz Pawlak. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.


Ad.2. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Ten punkt był realizowany na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji - Tomasz Pawlak przedstawił porządek planowanej na dzień 10.04 br. sesji, a mianowicie:


 1. wyłączenia nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości i przyznania nieruchomości zamiennejRadny - Mariusz Wasielewski zapytał, dlaczego na działce, która była obiektem kultu żydowskiego wydano zezwolenie na budowę i dlaczego gmina musi to regulować. Prosił również o wyjaśnienie dlaczego zamiennie gmina ma oddać działkę przy ul Powstańców Wlkp.
Burmistrz wyjaśnił, że w czasach PRL wydawano zezwolenia na budowę bez badania, kto był poprzednim właścicielem. Natomiast przekazanie zamiennie działki przy ul. Powstańców Wlkp. nie jest stratą dla gminy. Przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z kilku ofert wybrali tę działkę jako grunt zamienny za działki nr 206/1, 206/3 i 206/4.
Radny - Zygmunt Klonowski zapytał, czy ktokolwiek wyrażał zainteresowanie kupna działki przy ul. Powstańców Wlkp.
Burmistrz wyjaśnił, że nie było chętnych na kupno wskazanej działki.
Więcej uwag nie zgłoszono.


 1. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.Członkowie komisji zobowiązali Burmistrza do negocjowania wyższej ceny za sprzedaż działki, ponieważ wycena rzeczoznawcy jest zbyt niska.
Burmistrz zobowiązał się do negocjacji ceny sprzedaży wskazanej działki


 1. ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko w KarolewieDyrektor Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. przedstawił składowisko odpadów komunalnych od strony ekonomicznej.
Wyjaśnił, że koszt utrzymania składowiska jest bardzo wysoki. Zakład Gospodarczy nie ma perspektyw rozwoju, ponieważ na rozwinięcie jakiejkolwiek działalności są potrzebne duże środki finansowe.

Członkowie Komisji stwierdzili, że poparliby wniosek o przyznanie dotacji na zakup konkretnego sprzętu dla rozwoju zakładu. Zastrzegli odbiór odpadów komunalnych spoza gminy, ponieważ uważają, że składowisko zostało wybudowane na potrzeby społeczeństwa naszej gminy.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.


 1. zmieniająca uchwałę Nr II/14/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowejBurmistrz przedstawił propozycję stawek opłat przy sprzedaży w handlu obwoźnym:


 1. artykułów spożywczych 5,- zł

 2. paszy 10,- zł

 3. pozostałych artykułów 10,- zł


Za tą propozycja głosowało 3 członków Komisji , 1 wstrzymał się od głosowania.

Radny - Marek Rożek zaproponował:


 1. artykułów spożywczych 17,- zł

 2. paszy 5,- zł

 3. pozostałych artykułów 17,- zł


Tę propozycje poparło 5 członków Komisji.

Radna - Regina Kot zaproponowała następujące stawki:


 1. artykułów spożywczych 17,- zł

 2. paszy 20,- zł

 3. pozostałych artykułów 20,- zł


Jednak przed przystąpieniem do głosowania radna wycofała w/w propozycję.


 1. utworzenia w Wielkopolsce podregionu leszczyńskiegoDo przedstawionego projektu uchwały członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń.


 1. zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń do projektu uchwały w w/w sprawie.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Burmistrz przedstawił pismo Burmistrza skierowane do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu dotyczące wydzielenia części gruntów Agencji, które są w posiadaniu dzierżawców na sprzedaż lub wieloletnią dzierżawę dla rolników z terenu gminy Borek Wlkp. na powiększenie gospodarstw rolnych.
Wszyscy członkowie Komisji wypowiedzieli się za poparciem przedstawionego wniosku.
Radny - Marek Rożek zapytał, czy zostały poczynione jakieś działania w sprawie poprawy estetyki gminy.
Burmistrz wyjaśnił, że zostało podpisane porozumienie z Miejsko - Gminnym Zakładem Gospodarczym w Borku Wlkp. o utrzymaniu czystości na terenie miasta.
Radny - Mariusz Szczepaniak wnioskował o zwrócenie uwagi na utrzymanie czystości na wioskach.
Burmistrz uważa, że sołtys wraz z Radą Sołecka powinien wyjść z inicjatywą uporządkowania swoich miejscowości.

Ad.4. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.


Protokołowała Przewodniczący Komisji
Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2003-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie