Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Borku Wlkp. oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zalesiu.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Borku Wlkp. oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zalesiu.

Data publikacji: 24-07-2015
Termin składania ofert: 24-08-2015

 O G Ł O S Z E N I E  O   P R Z E T A R G U

            Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Borku Wlkp. oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zalesiu.

 

I. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki –1/4;

2.      Powierzchnia działki – 0,6076 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1Y/00029656/2;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 29.000,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 290,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 2.900,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 0900 w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak, aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg – działka nr 1/4 –położona w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi ,który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

II. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 1/5;

2.      Powierzchnia działki – 1,1006 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00029656/2;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 52.500,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 525,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 5.250,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 0930  w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 1/5 położona       w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

III. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 1/8 i 1/10;

2.      Łączna powierzchnia nieruchomości – 2,7561 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00029656/2;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 124.500,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 1.240,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 12.240,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 1000 w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 1/8 i 1/10 położone  w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

IV. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 747 i 718;

2.      Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,992 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00029661/0;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 44.800,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 448,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 4.480,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 751, prowadzącej do Wygody.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 1030  w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 747 i 718 położone w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

V. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 822;

2.      Powierzchnia działki – 0,7029 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00029659/3;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 31.700,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 317,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 3.170,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 1100 w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 822 położona       w Borku Wlkp.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

VI. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nieruchomość składająca się z działek nr: 812, 825, 827, 828;

2.      Łączna powierzchnia nieruchomości – 2,0453 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej numer PO1Y/00029659/3 (dotyczy dz. nr 825, 827, 828) oraz zapisana w księdze wieczystej numer PO1Y/00022761/2 (dotyczy dz. nr 812);

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 92.400,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 924,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 9.240,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 0900  w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 812, 825, 827, 828 położone w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

VII. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 832/2;

2.      Powierzchnia działki – 1,4116 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00029659/3;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 70.900,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 709,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 7.090,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 0930  w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 832/2 położona  w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

VIII. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 832/3;

2.      Powierzchnia działki – 1,2420 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00029659/3;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 62.400,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 624,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 6.240,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego.

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 1000  w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 832/3 położona w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

IX. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 832/4;

2.      Powierzchnia działki – 1,2248 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00029659/3;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 61.500,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 615,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 6.150,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 1030  w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 832/4 położona w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

X. Nieruchomość położona w Borku Wlkp.

1.      Nr działki – 836;

2.      Powierzchnia działki – 0,4338 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00039710/2;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 21.800,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 218,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 2.180,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Borku Wlkp. przy drodze gminnej o numerze dz. 829, prowadzącej do Strumian.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 1100 w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 836 położona       w Borku Wlkp.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

XI. Nieruchomość położona w Zalesiu.

1.      Nr działki – 123/4;

2.      Powierzchnia działki – 0,8200 ha;

3.      Nieruchomość stanowi grunt położony w obszarze przeznaczonym pod rolniczą przestrzeń produkcyjną;

4.      Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1Y/00033646/0;

5.      Księga wieczysta nieruchomości nie posiada żadnych obciążeń;

6.      Cena wywoławcza – 28.000,00 zł.;

7.      Minimalne postąpienie – 280,00 zł.;

8.      Wysokość wadium – 2.800,00 zł.;

9.      Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na grunt po zbiorze ziemiopłodów;

10. Nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu o wykaz z ewidencji gruntów, ewentualne ustalenie granic odbędzie się na koszt kupującego;

Nieruchomość położona jest w Zalesiu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 1130  w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 1.

Podane wadium należy wpłacić przelewem, tak aby pieniądze wpłynęły na konto Urzędu nie później, niż w dniu 24 sierpnia 2015 r. w PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp. nr konta

10 867800050020020002310007 z zaznaczeniem ”Wadium na przetarg – dz. nr 123/4 położona w Zalesiu.”

Wpłacone wadium zostanie zwrócone po przeprowadzeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny wykupu nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Z dodatkowymi warunkami wszystkich ogłoszonych przetargów można zapoznać się   w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. w dziale „GRUNTY” nr telefonu: 65/5716120 wewn. 30, e-mail. lokalne @borekwlkp.pl .
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2015-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza