Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany Statutu Gminy Borek Wielkopolski

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Borek Wielkopolski

Numer uchwały: 2005/31/211
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXI/ 211 / 2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 7 LIPCA 2005 f.

 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Borek Wielkopolski

 

Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. ­Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. W § 129 uchwały Nr V /27 /2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 61utego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Borek Wlkp. skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy "i osoby na stanowiskach inspektorów"

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. U chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie