Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Jeżewo-odbudowa zbiornika małej retencji i rekultywacja terenu"

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Jeżewo-odbudowa zbiornika małej retencji i rekultywacja terenu"

Numer uchwały: 2005/31/208
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXI/208/ 2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 7 lipca 2005

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Jeżewo-odbudowa zbiornika małej retencji i rekultywacja terenu"

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48, ust. l pkt. 2 i art. 49 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§1. l.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 100.000 zł. ( Słownie: Stotysięcyzłotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Jeżewo - odbudowa zbiornika małej retencji i rekultywacja terenu".

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2005 roku.

3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla "in blanco" na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków przez Gminę Borek Wlkp.

 

§ 2. Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych Gminy z uwzględnieniem jej w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie