Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : Wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

w sprawie : Wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

Numer uchwały: 2005/30/206
Numer sesji: 30
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXX/206/ 2005
RADY MIEJSKIEJ BORKU WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2005 roku.


w sprawie :
1.Wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości :
Osowiec osada na Osówiec osada
Domanice Majątek osada na Domanice osada.

2.Zmiany określenia rodzajowego :
Miejscowość Cielmice - osada na Cielmice wieś
Dąbrówka osada na Dąbrówkę wieś
Grodnica osada na Grodnicę wieś
Jeżewo osada na Jeżewo wieś
Maksymilianów osada na Maksymilianów wieś
Siedmiorogów Drugi osada na Siedmiorogów Drugi wieś
Skokówko osada na Skokówko wieś
Ustronie osada na Ustronie wieś
Zimnowoda osada na Zimnowodę wieś

3.Połączenie miejscowości w jedną jednostkę osadniczą:

Połączenie miejscowości Bruczkowskie Huby części wsi Bruczków w jedną jednostkę osadniczą Bruczków wieś.
Połączenie miejscowości Domanice część wsi Celestynów i Celestynów wieś w jedną jednostkę osadniczą Celestynów wieś.
Połączenie miejscowości Jawory części wsi Jeżewo i Jawory wieś w jedną jednostkę osadniczą Jawory wieś.
Połączenie miejscowości Stołów części wsi Skoków i wsi Skoków w jedną jednostkę osadniczą Skoków wieś.
Połączenie miejscowości Trzecianów Osiedle części wsi Karolew i Trzecianów Majątek części wsi Karolew w jedną jednostkę osadniczą o nazwie Trzecianów Osiedle wieś.

4. Wykreślenia z nazw miejscowości na terenie gminy o statusie miasta Borek Wielkopolski z Wykazu Urzędowego miejscowości :

Droga Lisia część miasta Borek Wielkopolski
Głosiny część miasta Borek Wielkopolski
Lisia Góra część miasta Borek Wielkopolski
Karolew część miasta Borek WielkopolskiNa podstawie art.8 ust.1,2 i 4 pkt..1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzę- dowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.Nr 166,poz 1612 z późn.zm.) W związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym ( z 2001 r. Dz.U.142, poz.1591 ze zmianami )
Rada Miejska Borku Wielkopolskiego uchwala , co następuje:
§ 1 Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z wnioskiem o:
a) zmianę nazwy miejscowości:
Osowiec osada na Osówiec osada
Domanice Majątek osada na Domanice osada
b) zmiany określenia rodzajowego:
miejscowości Cielmice osada na Cielmice wieś
Dąbrówka osada na Dąbrówkę wieś
Grodnica osada na Grodnicę wieś
Jeżewo osada na Jeżewo wieś
Maksymilianów osada na Maksymilianów wieś
Siedmiorogów Drugi osada na Siedmiorogów Drugi wieś
Skokówko osada na Skokówko wieś
Ustronie osada na Ustronie wieś
Zimnowoda osada na Zimnowoda wieś
c) połączenia miejscowości w jedną jednostkę osadniczą:
Połączenie miejscowości Bruczkowskie Huby części wsi Bruczków w jedną jednostkę osadniczą Bruczków wieś.
Połączenie miejscowości Domanice części wsi Celestynów i Celestynów wieś w jedną jednostkę osadniczą.
Połączenie miejscowości Jawory części wsi Jeżewo i Jawory wieś w jedną jednostkę osadniczą Jawory wieś.
Połączenie miejscowości Trzecianów Osiedle części wsi Karolew i Trzecianów Majątek części wsi Karolew w jedną jednostkę osadniczą o nazwie Trzecianów Osiedle wieś.
Połączenie miejscowości Stołów części wsi Skoków i wsi Skoków w jedną jednostkę osadniczą Skoków wieś.
d) wykreślenie z nazw miejscowości na terenie gminy o statusie miasta Borek
Wielkopolski z Wykazu Urzędowego miejscowości :
Droga Lisia część miasta Borek Wielkopolski
Głosiny część miasta Borek Wielkopolski
Lisia Góra część miasta Borek Wielkopolski
Karolew część miasta Borek Wielkopolski
§ 2. Wystąpienie z wnioskiem , o którym mowa w § 1 poprzedzone zostanie przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami zamieszkałych w/w miejscowościach w trybie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.z 2001 r. Dz.U. Nr 142 , poz.1591 ze zmianami).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego i Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie