Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na wartośćjednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek

w sprawie: wyrażenia zgody na wartośćjednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek

Numer uchwały: 2005/31/213
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWALA NrXXXI/213_/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 07 lipca 2005 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wartośćjednego punktu w złotych w celu ustalenia

                     miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek

 

organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.

 

INa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.159l z późniejszymi zmianami /, art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593

z późniejszymi zmianami/oraz § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami /

 

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska wyraża zgodę na zaproponowaną przez:

1. Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp. 2. Dyrektora Zespołu Szkół w Borku Wlkp.

3. Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie

4. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borku Vlkp.

5. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyci słowie

6. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

7. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Karolewie

 

wartość jednego punktu w kwocie 4,40 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX /126/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22.04.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych

 

gminy działających w zakresie oświaty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 listopada 2005 r.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie