Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Numer uchwały: 226
Numer sesji: 32
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXII/ 226/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 25 SIERPNIA 2005 R.

 

w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pki.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami), art.13 ust. 1 ustawy

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/231/0l Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 200 l r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borku Wlkp. skreśla się § 7.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie