Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp."

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp."

Numer uchwały: 220
Numer sesji: 32
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXII/220./2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005

 

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglov/ej na gazową i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp."

 

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustav/y z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.48 ust. 1 pkt.2 i art.49 ust.l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§1.1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej  na gazową i wewnętrzną instalacją  centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp."

2.Pożyczka zostanie uruchomiona w roku 2005 .

3.Wyraża się zgodę na wystawienie weksla "in blanco" na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków przez Gminę Borek Wlkp.

 

§2.Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych gminy

z uwzględnieniem jej w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie