Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp.

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp.

Numer uchwały: 2005/30/200
Numer sesji: 30
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXX/  200 /2005
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 09 czerwca 2005 r.w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 10 czerwca 2005 r. Panią Mirosławę Kozłowską na stanowisko Skarbnika Gminy Borek Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie