Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 234
Numer sesji: 34
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXIV/ 234 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala,

co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 80.000 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.522.561 zł.

§2.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 70.000 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 14.609.718 zł.

3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.159.880 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

v§ 3.1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 87.157 zł są pożyczki, kredyty.

2. Przychody i rozchody budżetu na 2005r po zmianach określa załącznik

Nr 4 do niniejszej uchwały. .

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie