Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Województwem Wielkopolskim

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Województwem Wielkopolskim

Numer uchwały: 2005/30/201
Numer sesji: 30
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXX/ 201 / 2005
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 9 czerwca 2005


w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Województwem Wielkopolskim


Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 raz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala , co następuje:

§1. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł /słownie: dziesięćtysięcyzłotych/ z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Borku Wlkp.

§2. Rada Miejska Borku Wlkp. upoważnia Burmistrza Borku Wlkp. do zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Województwem Wielkopolskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej, o której mowa w §1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie