Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gostyńskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Powiatem Gostyńskim

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gostyńskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Powiatem Gostyńskim

Numer uchwały: 2005/30/202
Numer sesji: 30
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXX/ 202 / 2005
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 9 czerwca 2005

 


w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gostyńskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Powiatem GostyńskimNa podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 raz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala , co następuje:


§1. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gostyńskiego w kwocie 1.522 zł /słownie: Jedentysiącpięćsetdwadzieściadwazłote/ z przeznaczeniem na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych - 0435 km.

§2. Rada Miejska Borku Wlkp. upoważnia Burmistrza Borku Wlkp. do zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Powiatem Gostyńskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Borek Wlkp. pomocy finansowej, o której mowa w §1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie