Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego

w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego

Numer uchwały: 232
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

 

w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. "h" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

i o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. l ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia i 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148

ze zmianami), Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l. Likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą: "Miejsko - Gminny Zakład Gospodarczy w Borku Wlkp."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz

. dyrektorowi Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/ 232 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie