Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy

w sprawie: finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy

Numer uchwały: 236
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

 

 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

 

Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA 2005

 

 

w sprawie: finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy

w energie elektryczna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U Nr 142, poz. 1591z pózniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co nastepuje:

§1.1. Zaciagnac zobowiazanie na modernizacje wieloletniego zadania p.n. "Kompleksowa wymiana oswietlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujacych sie na terenie miasta i gminy Borek Wlkp." na kwote 750 000 zl

2. Realizacja zadania nastapi w latach od 2006 do 2012.

 

UCHWALA NR XXXIV/ 236

 

 

 

 

 

§2. Pokrycie zobowiazan nastepowac bedzie z dochodów wlasnych gminy z uwzglednieniem w budzecie gminy w latach obejmujacych zobowiazanie.

 

§3. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie