Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » zmieniająca uchwałę nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

zmieniająca uchwałę nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

Numer uchwały: 228
Numer sesji: 33
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXIII/ 228 /2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2005 R.

 

zmieniająca uchwałę nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jeżewie

 

,/

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekstjednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zmianami) oraz w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia

19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekstjeąn. Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 Z'pÓŹll. zmianami) ­Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ .l.W § 1 tiret 5 uchwały nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 czerwca 2005 r. wyrazy ,,2,3377 ha" zastępuje się wyrazami ,,1,6456 ha"

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie