Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na Wysypisko w Karolowie.

w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na Wysypisko w Karolowie.

Numer uchwały: 2005/25/176
Numer sesji: 25
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXVI / 176 / 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU

 

w sprawie:

ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na Wysypisko w Karolowie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia ,8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko z terenu gminy:

1) Odpady zmieszane komunalne luzem 20,00 zł/m3

2) Odpady segregowane komunalne 10,00 zł/m3

3) Odpady sprasowane komunalne 40,00 zł/m3

4) Odpady z oczyszczalni: skratki i piasek 13 80,00 zł/t

5) Osady z oczyszczalni 30,00 zł/t

6) Gruz budowlany 40,00 zł/m3

7) Odpady z cmentarza 20,00 zł/m3

§ 2. Traci moc uchwała NR VII/46/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych dostarczonych na wysypisko w Karolewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, Wielkopolskiego.

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie