Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustanowienia Matki Bożej Pocieszenia patronką miasta Borku Wlkp.

w sprawie: ustanowienia Matki Bożej Pocieszenia patronką miasta Borku Wlkp.

Numer uchwały: 254
Numer sesji: 37
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXXVII /254/ 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU

 

w sprawie: ustanowienia Matki Bożej Pocieszenia patronką miasta Borku Wlkp.

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l. Wyraża się wolę przyjęcia za patronkę miasta Borku Wlkp. Matkę Bożą Pocieszenia.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie